Impranal-lazury na dřevo


Impranal SCH 20 tenkovrstvý

Slabovrstvá lazura Impranal je určena pro všechny dřevěné povrchy v exteriérech a interiérech. Možné použití v interiéru je na dřevěná obložení, nátěry nábytku a dalších džřevěných výrobků. Tento typ lazury není vhodný k nátěrům pochozích plocha, jako jsou například interiérové podlahy. Impranal je určen pro prostory s vysokými nároky na hygienu , jkao jsou školní jídelny, nemocnice apodobně. Nátěr může přijít do styku s potravinami, není však pro tento účel přímo určen.
V exteriéru je možno použití Impranal SCH 20 pro nátěry drobných zahradních staveb, jako jsou pergoly, ploty, altány, zahradní domky a zahradní chaty . Právě v exteriéru je vhodné použít Impranal SCH 20 jako napouštěcí vrstvu pod silnovrstvé lazury Impranal SCH 22. Díky příznivým ekologickým a zdravotním vlastnostem doporučujeme Impranal pro nátěr na konstrukce typu dětská hřiště, pískoviště houpačky a podobně
Při použití v exteriéru zvláště u světlejších odstínů doporučujeme použití biocidních a fungicidních přípravků ( například Impranal Bio). Impranal je vhodný k nátěrům v exteriéru, vlhkost dřeva by něměla překročit 15%, nedoporučuje použití u silně zasmoleného dřeva ( modřín, některé druhy smolnaté borovice)
Lazura je světlostálá, lehce pře1íratelná, s dobrou přilnavostí k podkladu, pružná a bez zápachu. Chrání před UV zářením ( mimo bezbarvého typu bez UV absorbéru – viz etiketa), stříkající vodou, zašpiněním a tím i povětrnostními vlivy.


Odádvané ddstíny: Dub, dub antik, ořech, teak, kaštan, mahagon, palisandr, pinie, eben, višeň, modrý, zelený a bezbarvý (bezbarvý neobsahuje UV filtr - nelze samostatně používat v exteriérech). Výsledný odstín závisí i na druhu a řezu natíraného dřeva a počtu aplikovaných vrstev! Všechny odstíny jsou vzájemně mísitelné, k zesvětlení barevných odstínů lze použít bezbarvý lak v přídavku max. 10%.
Vzhled nátěru po použití 2 vrstev Impranalu SCH 20 je matný a  působí dojmem neošetřeného dřeva, pouze mořeného.
Příprava podkladu pro aplikaci : Podklad musí být po letech zbroušený, suchý, čistý bez zbytků prachu např. po broušení, nesmí být znečištěn olejem, silikonovými tmely a jinými podobnými vodoodpuzujícími látkami. Eventuální výrony pryskyřic musí být
odstraněny vymytím vhodnými rozpouštědly (např. nitroředidlem). Nesoudržné staré nátěry odstranit, jinak zbrousit do matova.
Dřeva obsahující větší množství pryskyřic se nehodí pro použití v exteriéru, taktéž nedoporučujeme nátěry tvrdého dřeva ( dub, akát)
Aplikace: Vlhkost natíraného dřeva by měla být v rozmezí 10% - 15%. Po proschnutí prvního nátěru (doporučujeme cca 12
hod) přebrousíme povrch jemným smirkovým plátnem, abychom odstranili drobné jehličky dřeva a tím dostali dokonalejší
povrch. Poté aplikujeme druhý nátěr. V případě aplikace v exteriéru aplikujeme stejným způsobem nátěr třetí. Je nutno dbát na
rovnoměrnost aplikace, zejména na případné kapky (cca 2-5 min. po provedení nátěru doporučujeme stažení případných kapek
polosuchým štětcem).
Nátěr je přetíratelný po 2 - 4 hod/20°C. Plně zatížitelný po 48 hod./ 20°C. Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je 5 – 25°C. Nejlepších výsledků však dosáhneme při doporučená teplotě 18 - 22 °C a relativní vlhkosti 65%. Při aplikaci je nutné chránit natírané plochy před slunečním svitem a do úplného proschnutí před deštěm!
Ředění: Dodává se v aplikační konzistenci, pro první vrstvu ředit max. 10 % vody.
Způsob nanášení: Máčením, válečkem, štětcem, stříkáním,  spotřeba při nátěru štetcem : 12 - 16 m2/l v jedné vrstvě.
Údržba: Pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vlažnou vodou.
Skladování: Skladovat lze v původních neotevřených obalech při teplotách 5 až +30°C. Maximální skladovatelnost 24 měsíců.
VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.
Balení Impranalu : 0,75; 2,5 a 5 litrů.

 

Technické listy ke stažení :
Prohlášení o shodě Impranal sch20
Technický list Impranal SCH20
Bezpečnostní list Impranal SCH 20

 Doporučujeme : Venkovní markýzy